مطلب جدید گفته می‌دهد استفاده بنگاهی بانک مسکن از منابع مسکن مهر/ منابع حاصل از اقساط وصولی بابت تامین کسری حساب مسکن یکم استفاده شد؟

درحال بارگذاري ....