موافق حذف یوز ایرانی از پیراهن تیم ملی نیستیم اما نمی‌توانیم مباحث فنی را هم فدا کنیم!

درحال بارگذاري ....