نشت سوخت از کشتی سانچی به حداقل رسید

درحال بارگذاري ....